“Een leven zoals wij dat zelf ook willen leven”

En zo je eigen toekomst tegemoet.

"Een mooi leven als thuis…..in je eigen Mooi Leven Huis"

Meeleven, meedenken, meehelpen en meedoen

Ook als je kind een intensieve zorgvraag heeft, komt er een moment dat het tijd is dat het uit huis gaat. Bij het Mooi Leven Huis Zuid-Holland bouwen ouders samen aan een nieuw (t)huis voor hun (jong) volwassen zoon of dochter.  Op een nog nader te bepalen plek, in een straal van 20 minuten vanaf gemeente Nieuwkoop, wordt een plek gecreëerd waarin ouders (en het gezin) hun kind nooit helemaal los hoeven te laten. Een woon- leefplek voor je kind zoals het dat thuis gewend is.  In een liefdevolle omgeving, veilig en geborgen. Een plek waar oog is voor de individuele behoeften van het kind en de achterban van het kind zich welkom voelt en zich actief inzet voor een fijne leefomgeving in ons Mooi Leven huis. Een toekomstbestendige plek. Want het leven moet ook doorgaan als wij het als ouders niet meer kunnen. Als het huis er staat, verhuist een stukje thuis naar het Mooi Leven Huis.

“Als ouder zou ik geen rust hebben als ik niet het vertrouwen heb dat ze gezien wordt als mens in plaats van als cliënt en zich geborgen voelt"
                                                         Anne van Zwieten, moeder van Nadja 

Het Mooi Leven Huis wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van ouders en een (nader te bepalen) zorginstelling, waarbij het beleid van het Mooi Leven Huis leidend is. Op het terrein zal ook dagbesteding worden aangeboden.

Maak de droom van jezelf en je zorgintensieve kind waar. Samen creëren we een plek waarbij je als ouder wat kunt ademen en je toch dicht bij je kind blijft staan.

(Be-)Leef het Mooi Leven Huis Zuid-Holland mee!

“ Een plek waar ook wij als familie welkom zijn, een toekomstbestendige plek, van een mooi leven thuis naar een mooi leven Huis! "
                                                                          ouders van Matthijs