“Een leven zoals wij dat zelf ook willen leven”

En zo je eigen toekomst tegemoet.

‘ Een mooi leven thuis…..een mooi leven (t) huis’ 

Ouder(s) en gezin(en) denken en werken mee aan dit unieke concept. Meebouwen aan de toekomst van je zoon/dochter. 
Een woon- leefplek voor je kind zoals thuis.  Een liefdevolle omgeving, veilig en geborgen. Een plek waar - naast uw zoon/dochter - ook het gezin zich thuis voelt. 
Een toekomstbestendige plek. Want het leven moet ook doorgaan als wij het niet meer kunnen.

Meeleven, meedenken, meehelpen en meedoen
In het Mooi Leven Huis Zuid-Holland bouwen ouders samen aan een nieuw (t)huis. 
Op een nog nader te bepalen plek, in een straal van 20 minuten vanaf gemeente Nieuwkoop, wordt een plek gecreëerd waarin ouders (en het gezin) hun kind nooit helemaal los hoeven te laten. 
Als het huis er staat, verhuist een stukje thuis naar het Mooi Leven Huis. 

“Als ouder zou ik geen rust hebben als ik niet het vertrouwen heb dat ze gezien wordt als mens in plaats van als cliënt en zich geborgen voelt"
                                                         Anne van Zwieten, moeder van Nadja 

Het Mooi Leven Huis wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van ouders en een (nader te bepalen) zorginstelling, op basis van gelijkwaardigheid. 
En ook op de werkvloer zijn zorgverleners en gezin samen verantwoordelijk voor een Mooi Leven. Een leven lang. 

Maak de droom van jezelf en je zorgintensieve kind waar. Door mee te denken, mee te doen, mee te helpen. (Be-)Leef het Mooi Leven Huis Zuid-Holland mee!

“ Een plek waar ook wij als familie welkom zijn, een toekomstbestendige plek, van een mooi leven thuis naar een mooi leven Huis! "
                                                                          ouders van Matthijs